ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วสนุกกับ OpenSnap ให้มากขึ้น!
3 0
15 0
20 1
5 1
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0