ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วสนุกกับ OpenSnap ให้มากขึ้น!
span class="sprite_common sprite
เซสชั่นหมดเวลา
กรุณาโหลดหน้านี้อีกครั้ง
1 Northpoint Drive, Northpoint City, #01-110, 義順
American, Café, Desserts and Cakes
6254 1937
0
0

dexarrius

8/17/2019 1:33:40 PM

ขอโทษค่ะ! ไม่พบผลการค้นหา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด หรือลองลด คำที่ใช้ค้นหาลง

Strawberry Cheesecake Ice Blended  - ในYishun จากร้านThe Coffee Bean & Tea Leaf (Yishun)|สิงคโปร์
1
Strawberry Cheesecake Ice Blended
A creamy sweet treat topped with well-loved caramelized cookie crumbles.
Lychee Cheesecake - ในOrchard จากร้านStarbucks (Orchard)|สิงคโปร์
1
Lychee Cheesecake
Decadent cheesecake with delightful lychee, apricot & cranberry bits, topped with white chocolate flowers & a dash of dried rose petals.
Maple Pumpkin Cheesecake - ในSomerset จากร้านSeasons Bistro (Somerset)|สิงคโปร์
2
Maple Pumpkin Cheesecake
Brown Cow Cheesecake - ในAyer Rajah จากร้านStarbucks (Ayer Rajah)|สิงคโปร์
3
S$6.5
Brown Cow Cheesecake
Bogo till tmr !!! :)
Brown Cow Cheesecake, Latte - ในYishun จากร้านStarbucks (Yishun)|สิงคโปร์
2
Brown Cow Cheesecake, Latte
☕🍰😋
Yuzu Yogurt Cheesecake - ในYishun จากร้านStarbucks (Yishun)|สิงคโปร์
8
S$6.9
Yuzu Yogurt Cheesecake
Light & refreshing indulgence 😋😘😍💖🍰
Lychee Cheesecake - ในTampines จากร้านStarbucks (Tampines)|สิงคโปร์
1
Lychee Cheesecake
Beautiful lychee cheesecake with delightful lychee, apricot & cranberry bits, topped with white chocolate flowers & a dash of dried rose petals.
New York Cheesecake - ในCity Hall จากร้านStarbucks (City Hall)|สิงคโปร์
New York Cheesecake
good, excellent, fantastic and delicious
Rainbow cheesecake - ในSomerset จากร้านOllie Cafe (Somerset)|สิงคโปร์
3
Rainbow cheesecake
My favourite, makes me happy
Yuzu Yogurt Cheesecake - ในNovena จากร้านStarbucks (Novena)|สิงคโปร์
6
S$6.9
Yuzu Yogurt Cheesecake
rec0 this friends, they ♡ it t00 😁
Oreo Cheesecake - ใน จากร้าน|สิงคโปร์
2
Oreo Cheesecake
Passionfruit Cheese Cake - ใน จากร้าน|สิงคโปร์
Passionfruit Cheese Cake
Oreo Cheesecake - ใน จากร้าน|สิงคโปร์
1
Oreo Cheesecake
Homemade! Cheaper and nice!
Tofu Cheesecake and Tiramisu - ในThomson จากร้านBAKERZIN (Thomson)|สิงคโปร์
8
Tofu Cheesecake and Tiramisu