ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วสนุกกับ OpenSnap ให้มากขึ้น!
span class="sprite_common sprite
เซสชั่นหมดเวลา
กรุณาโหลดหน้านี้อีกครั้ง
Shop A-C, G/F, Lee Loy Mansion, 332-338 Canton Road, Jordan
Guangdong
23758077 / 82028203
88
14
好大粒🍤🍤

yatding

4/24/2015 12:27:56 PM
hello kitty-hello yatding!!
4/25/2015 1:25:57 AM
Morning.....hello june😉😉
4/25/2015 1:27:12 AM
Hi yatding,,very cute!! 😍😋💗
4/27/2015 4:27:42 AM
😉😉💓💓💓✌✌
4/27/2015 5:19:49 AM
要訂位嗎?
4/29/2015 4:36:16 PM
Cmun 冇得訂位啊!11am開門,我就10點半排隊!
4/30/2015 1:25:04 AM
like ur icon
5/3/2015 7:00:56 AM
Thank you😉
5/3/2015 7:16:00 AM

ขอโทษค่ะ! ไม่พบผลการค้นหา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด หรือลองลด คำที่ใช้ค้นหาลง

เพื่อนนักกิน คนไลค์รูปนี้
3 บุ๊คมาร์คแล้ว