ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วสนุกกับ OpenSnap ให้มากขึ้น!
span class="sprite_common sprite
เซสชั่นหมดเวลา
กรุณาโหลดหน้านี้อีกครั้ง
Shop 214, 2/F, Plaza Hollywood, 3 Lung Poon Street, Diamond Hill
Stir-Fry, Seafood, Fujian, Fine Dried Seafood
21118388
72
7
領蟶子鮮味更出眾,必食!

嘉常便飯

7/31/2018 5:14:33 PM

ขอโทษค่ะ! ไม่พบผลการค้นหา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด หรือลองลด คำที่ใช้ค้นหาลง

冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
$119
冰爽酒糟蟶子
酒香撲鼻,絕配
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน將軍澳 จากร้านPUTIEN (將軍澳)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน將軍澳 จากร้านPUTIEN (將軍澳)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
淡淡酒香,鮮甜爽滑
冰爽酒糟蟶子 - ใน荃灣 จากร้านPUTIEN (荃灣)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน荃灣 จากร้านPUTIEN (荃灣)|ฮ่องกง
$119
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子
冰爽酒糟蟶子 - ใน尖沙咀 จากร้านPUTIEN (尖沙咀)|ฮ่องกง
冰爽酒糟蟶子