Login to explore more on OpenSnap!
span class="sprite_common sprite
The session has timed out
You may refresh the page and try again
Lam Tsuen Wishing Trees, Tai Po
Stir-Fry, Hakka, Village Food
26681928
8
2

noel.ho.1297

2/8/2019 2:55:51 PM

Oops! No results found.

Make sure your words are spelled correctly, or try less or other keywords.

foodie liked this photo
梅菜扣肉飯 - Prince Edward's 客家人概念廚坊 (Prince Edward)|Hong Kong
$56
勁多扣肉正呀喂
梅菜扣肉飯 - Sham Shui Po's Jing Kee Cafe (Sham Shui Po)|Hong Kong
好食到停唔到口,不經不覺食到一粒飯也不剩😋
梅菜扣肉飯 - Sha Tin's 芯怡餐廳 (Sha Tin)|Hong Kong
$38
梅菜扣肉飯
味道一流,豬肉唔會大肥,價錢合理,午餐我整日嚟食,正。
梅菜扣肉飯 - Ngau Tau Kok's Wah On Restaruant (Ngau Tau Kok)|Hong Kong
7
$38
見到即刻揀呢個最多脂肪嘅梅菜扣肉, 怕肥? 遲啲先減啦 , 雖然啲肉瘦咗啲, 但一層層咁分佈明顯, 加埋上面滿滿嘅梅菜, 見到都唔知食邊樣先, 哈哈
客家雞飯、梅菜扣肉飯、豆漿及燒賣 - Tai Po's Wish House Hakka Chinese Restaurant (Tai Po)|Hong Kong
1
客家雞飯、梅菜扣肉飯、豆漿及燒賣
梅菜扣肉 - Sheung Wan's Chuen Cheung Kui (Sheung Wan)|Hong Kong
一塊可以撈一碗飯再加埋梅菜,即時覺得自己好幸福,肥肉一入口溶既感覺真係一大平民享受吧